Winix AM90 Wi-Fi Air Purifier, 360 sq. ft. $109.99 Shipped