Amazon: Contigo AUTOSPOUT Straw Gizmo Flip Kids Water Bottles (14 oz) As Low As $7.65